pgs.jpg

Будівництво та цивільна інженерія

Будівельна галузь України на сьогоднішній день відноситься до найрентабельніших напрямків економіки. Затребуваність кваліфікованих інженерів-будівельників суттєво перевищує кількість випускників.

Освітня програма молодших бакалаврів за спеціальністю «Будівництво та цивільна інженерія»  спрямована на оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками в області будівництва та цивільної інженерії.

Сферою професійної діяльності наших випускників є:

будівництво нових будинків і споруд промислового і цивільного призначення, реконструкція та відновлення існуючих будівель;

розроблення архітектурно-планувальних проектів;

розрахунки міцності та стійкості складних просторових конструкцій;

використання комп’ютерних автоматизованих систем у галузі будівельної індустрії;

розроблення кошторисів та техніко-економічний аналіз господарської діяльності будівельних організацій;

наукові дослідження в галузі будівництва;

викладацька діяльність.

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

Інженер-будівельник

Інженер з нагляду за будівництвом

Інженер з проектно-кошторисної роботи

Галузь, де можна працювати після закінчення навчання:

Підприємства у галузі будівництва.

Виробничо-технічні,  експлуатаційні служби будівельних підприємств, цехів, дільниць, що забезпечують будівництв.

В  проектних, наукових будівельних організаціях, у підрозділах з питань архітектури та містобудування в органах влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях будівельного спрямування тощо на таких посадах відповідно до Державного класифікатора 003:2010:

3112 технік-проектувальник

3112 технік-будівельник

2142.2 інженер-проектувальник

2142.2 інженер-будівельник

Шановний абітурієнт, гайда до нас на навчання

Правила вступу!

Контакти

01025 м. Київ, вул. Старосільська 2

  • dummy (044) 540-69-06

  • dummy (044) 540-69-06

  • dummy kpkl@kpkl.org.ua

Абітурієнту

Search