Учнівське самоврядування

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування – це спосіб залучення до учнів до систематичної участі у навчально-виховному процесі. Самоврядування – самостійна діяльність учнів, яка відбувається за координації відповідального педагога.Відповідно до Закону України “Про освіту”, громадське самоврядування в закладі освіти – це право учасників освітнього процесу як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в закладі освіти, захисту їхніх прав та інтересів, організації дозвілля та оздоровлення, брати участь у громадському нагляді та в управлінні закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими документами закладу освіти. Учнівське самоврядування є однією з форм громадського самоврядування в освітньому закладі.Вищим органом учнівського самоврядування є загальні збори або учнівська конференція. Виконавчий орган (учнівський комітет, рада учнівського колективу, рада старост, парламент) є підзвітним загальним зборам. Рішення органів учнівського самоврядування мають дорадчий характер.Фінансове забезпечення роботи учнівського самоврядування не передбачене.
Image
 1. Залучення молоді до прийняття рішень.
 2. Захист прав та інтересів учнів.
 3. Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей, прав та свобод.
 4. Створення умов для самореалізації учнів.
 5. Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями.
 6. Забезпечення і захист прав та інтересів учнів;
 7. Забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;
 8. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності учнів;
 9. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку учнів;
 10. Створення різноманітних учнівських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 11. Організація співробітництва із учнями інших навчальних закладів освіти і молодіжними організаціями;
 12. Сприяння працевлаштуванню випускників;
 13. Участь у вирішенні питань міжнародного обміну учнями;
 14. Безпосередня участь учнів у реалізації державної молодіжної політики;
 15. Забезпечення інформаційно – молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням ( спільно з відповідальними службами );
 16. Залучення учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 17. Координація діяльності старостату, керівників груп, учнівського профкому;
 18. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на їх порушення;
 19. Залучення учнів до художньої самодіяльності;
 20. Проведення вечорів відпочинку, конкурсів, КВК ( Клуб Веселих і Кмітливих ), посвяти учнів, випускних вечорів, днів закладу;
 21. Координують роботу з викладачами, наставниками груп учнів;
 22. Пропагують здоровий спосіб життя, запобігають вчиненню учнями правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, паління та інше.
 1. Члени самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені учні навчальних закладів України згідно чинного законодавства та відповідно Статуту ПТНЗ.
 2. Крім викладеного, члени учнівського самоврядування мають право:
  – обирати і бути обраними до будь-якого органу учнівського самоврядування;
  – звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримувати відповіді по суті питань;
  – опротестувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення цілей організації.
 3. Рада учнівського самоврядування навчального закладу має право звертатися до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами, пов’язаними з вирішенням завдань, передбачених основними напрямками діяльності самоврядування;
 4. Президент учнівського самоврядування  навчального закладу має право брати участь у засіданнях педагогічної ради навчального закладу при розгляді питань учнівського життя;
 5. Президент учнівського самоврядування навчального закладу є членом Ради навчального закладу з виховної роботи.
 • чітко дотримуватись цього Положення;
 • виконувати рішення і вимоги учнівського самоврядування, що спрямовані на досягнення мети і вирішення завдань організації
Image

Search