Навчально-виховна робота

Навчально-виховна робота коледжу запланована в розділі 4 «Організація позаурочної роботи» перспективного плану роботи педагогічного колективу КПК «ЛІВОБЕРЕЖНИЙ».

    Для реалізації виховних завдань в коледжі розробляється план роботи на рік, який охоплює всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, естетичне, екологічне, формування здорового способу життя. 
    На підставі річного плану розробляються плани виховної роботи на місяць. 

   Згідно з цими напрямками визначаються теми виховних годин, бесід та інших заходів. 


   З метою створення системи у виховній роботі зі здобувачами освіти, у навчальному закладі розроблена й ведеться така плануюча, облікова документація: 

 • план виховної роботи на навчальний рік; 
 • план роботи бібліотеки; 
 • план проведення загальних заходів закладу освіти на навчальний рік; 
 • план роботи лекторію правових знань; 
 • план роботи з боротьби  зі злочинністю та правопорушеннями серед здобувачів освіти; 
 • план проведення засідань ради учнівського самоврядування коледжу; 
 • журнал індивідуальної роботи зі здобувачами освіти та співбесід із батьками; 
 • план роботи батьківського комітету. 
 • журнал обліку загальних заходів; 
 • журнал обліку роботи гуртків і спортивних секцій; 
 • протоколи засідань ради профілактики й правопорушень та злочинів; 
 • картотека дітей-сиріт; 
 • картотека дітей, які потребують особливого соціального захисту; 
 • картотека активу учнівського самоврядування; 
 • картотека здобувачів освіти, які перебувають на обліку в органах поліції; 
 • картотека особливо обдарованих дітей. 


   Система виховної роботи в коледжі передбачає: 

 • щомісячне планування виховної роботи в коледжі ;
 • організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання здобувачів освіти закладу; 
 • організацію учнівського самоврядування;
 • розвиток здібностей здобувачів освіти в позаурочній роботі;
 • залучення обдарованих дітей до участі у фестивалях, конкурсах, змаганнях різних рівнів; 
 • співпрацю з громадськими, культурно-просвітницькими організаціями;
 • контроль за організацією позаурочної виховної роботи та керівництво нею.

 

Search