Булінг

 

1. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню).

2. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. Стаття 53. Права та обов’язки здобувачів освіти.

3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. Стаття 54. Права та обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.

4. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017р. Стаття 55. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти.

5. Кодекс України про адміністративні правопорушення.  Стаття 173-4. Булінг (цькування) учасника освітнього процесу.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Стаття 184. Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.

7. Глава13 - ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ. Стаття 150. Обов'язки батьків щодо виховання та розвитку дитини.

8. Протокол бесіди. 

9. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки насильства, булінгу (цькування).

10. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

11. План заходів протидії та булінгу на 2019/2020 навчальний рік. 

12. Наказ про профілактику булінгу в училищі у 2021 році.

13. План заходів протидії булінгу на 2021/2022 навчальний рік.

14. План заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі на 2021/2022 н. р.

15.Наказ про профілатктику булінгу в училищі на 2022-2023 н.р.

16.План заходів протидії булінгу в училищі на 2022-2023 н.р.

17.План заходів протидії булінгу в закладі освіти на 2023-2024 н.р.

Search