Фінансові документи

Фінансовий звіт за перший квартал 2024 рік

Баланс на 01.04(форма 1-дс)

Звіт про фінансові результати (форма №2-дс)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2м) КПКВ 0611091

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 м) КПКВ 0611092

Звіт про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги (ф.4-1 м)

ЗВІТ про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 м)

7.Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 м)

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 м)

Пояснювальна записка

Довідка про депозитні операції

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями які не відображаються у формі 7 м

Довідка про надходження та використання окремих власних надходжень бюджетних установ, отриманих в натуральній формі

Фінансова звітність за перше півріччя 2022 року

Звіт про наджодження та використання коштів загальног форду за перше пввріччя 2022 року КПК 06111091

Звіт про надходження і використання коштів,отриманих як плата за послуги за перше півріччя 2022 року

Звіт про наджодження та використання коштів загального фонду КПК 0611092 за перше півріччя 2022 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за перше півріччя 2022 року

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за перше півріччя 2022 року

БАЛАНС на 01 липня 2022 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість на 01 липня 2022 року

Довідка про депозитні рахунки

Фінансова звітність за 2022 рік

Баланс (Форма № 1-дс)

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованісь на 01 січня 2022

Довідка про депозитні операції на 01 січня 2022року.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плвта запослуги (форма № 4-1м).

Звіт про надходження і викристання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м).

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціалього фонду (форма №4-3м).

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м).

Звіт про надходження та використвння коштів загального фонду (форма № 2м).

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма № 2-дс).

Звіт про грошові кошти (форма № 3-дс).

Звіт провласний капітал (Форма № 4-дс).

Примітка до річної звітності(Форма 5-дс).

Звіт про фінансові результати за Іквартал 2022 року (форма №2-дс).

Баланс на 01 квітня 2022 року (форма №1-дс).

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за І квартал 2022 року.

Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за І квартал 2022 року.

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м(Звіт про заборгованіст за бюджетними коштами) на 01 квітня 2022 року.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2м) за І квартал 2022 року 0611092.

Довідка про депозитні операції на 01 квітня 2022 року.

Пояснювальна записка за І квартал 2022 року.

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за І квартал 2022 року.

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2022 року.

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за І квартал 2022 року.

Фінансова звітність за 2021 рік

Кошторис на 2021

Баланс на 01 січня 2021 року

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами

Кошторис на 2021 рік (субвенція)

Баланс на 01 квітня 2021 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2021 року

Звіт про надхождення і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3м)

Довідка-про-депозитні-операції-на-01-липня-2021 року

Довідка-додаток-20-Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 липня 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами

БАЛАНС на 01 липня 2021 року

ЗВІТ-ПРО-ФІНАНСОВІ-РЕЗУЛЬТАТИ-за-1 півріччя-2021-року

Звіт-про-надходження і використання інших наджоджень спеціального-фонду-форма-4-3М-за перше півріччя 2021 року

Звіт про надходження та використання коштів загального фонда форма-2М за перше півріччя 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за перше півріччя-2021 року (1)

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма 4-1М-за 1 півріччя 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма 4-1М-за-1 півріччя 2021-року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за дев'ять місяців 2021 року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 М) за дев'ять місяців

Звіт про надходження і використання коштів, отриманх за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 М) за дев'ять місяців 2021 року

Звіт про надходження і використання коштів , отриманих як плата за послуги (форма № 4-1М) за дев'ять місяців

Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 М) на 01 жовтня 2021 року

Звіт про надходження та виористання коштів загалдьного фонду (форма № 2 М) за дев'ять місяців 2021року

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2021 року

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за дев'ять місяців 2021 року

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями , які не відображаються у формі № 7 М н 01 жовтня 2021 року

Звіт про наджодження та використання коштів загального фонду (форма № 2 М) за дев'ять місяців 2021 року

Довідка про депозитні операції на 01 жовтня 2021 року

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 М) за дев'ять місяців

БАЛАНС на 01 жовтня 2021 року

Фінансова звітність за 2020 рік

Баланс на 01.01.2020 року

Звіт про власний капітал за 2019 рік

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019 рік

Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік.

Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги за 2019 рік

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2019 рік.

Кошторис 2020

План асигнувань 2020.

Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

Штатний розпис на 1 січня 2020 року

Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року

Баланс на 1 жовтня 2020 року

Баланс на 1 липня 2020 року

Баланс на 1 квітня 2020 року

Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 року

Звіт про фінансові результати за І півріччя 2020 року

Пояснювальна записка за 2020 рік

Форма № 2 м за 2020 рік

Форма № 4-1 м за 2020 рік

Форма № 4 -3 м за 2020 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік

Примітка до річної фінансової звітності за 2020 рік

Звіт про фінансові результати за 2020 рік

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Форма № 4-2 м за 2020 рік

Фінансова звітність за 2019 рік

Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік

Кошторис на 2019 рік.

Баланс 01.01.2019 рік

Звіт про фінансові результати за 2018 рік

Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

Звіт про власний капітал за 2018 рік.

Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

Звіт про надхождення та використання коштів загального фонду за 2018

Звіт про надхождення та використання коштів, отриманих як плату за послуги за 2018

Звіт про надхождення та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018

Звіт про надхождення та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018.

Баланс на 01.10.2019 (держава).

Баланс на 01.10.2019 (місцевий)..

Фінансова звітність за 2018 рік

План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду.

Кошторис на 2018 рік.

Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2018 рік.

План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2018 рік.

Фінансова звітність за 2017 рік

Звіти про надходження та використання коштів 3 квартал 2017.

Звіт про фінансові результати 3 квартал 2017

Search