Фінансові документи

Фінансові документи

1.Баланс (Форма № 1-дс).

2. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованісь на 01 січня 2022.

3. Довідка про депозитні операції на 01 січня 2022року.

4. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плвта запослуги (форма  № 4-1м).

5. Звіт про  надходження і викристання коштів, отриманих за  іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2м).

6. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціалього фонду (форма №4-3м).

7. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м).

8. Звіт про надходження та використвння коштів загального фонду (форма № 2м).

9. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма № 2-дс).

10. Звіт про грошові кошти  (форма № 3-дс).

11. Звіт провласний  капітал (Форма № 4-дс).

12.Примітка до річної звітності(Форма 5-дс).

13. Звіт про фінансові результати за Іквартал 2022 року (форма №2-дс).

14. Баланс на 01 квітня 2022 року (форма №1-дс).

15. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2м) за І квартал 2022 року.

16. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за І квартал 2022 року.

17. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі №7д, №7м(Звіт про заборгованіст за бюджетними коштами) на 01 квітня 2022 року.

18. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду ( форма №2м) за І квартал 2022 року 0611092.

19. Довідка про депозитні операції на 01 квітня 2022 року.

20. Пояснювальна записка за І квартал 2022 року.

21. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м) за І квартал 2022 року.

22. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) на 01 квітня 2022 року.

23. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма №4-3м) за І квартал 2022 року.

 

1. Кошторис на 2021

2. Баланс на 01 січня 2021 року

3. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами 

4. Кошторис на 2021 рік (субвенція) 

5. Баланс на 01 квітня 2021 року

6. Звіт про фінансові результати за І квартал 2021 року

7. Звіт про надхождення і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма N 4-1м)

8. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

9. Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

10. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма N 2м)

11. Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма N 4-2м)

12. Звіти про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма 4-3м)

13. Довідка-про-депозитні-операції-на-01-липня-2021 року

14. Довідка-додаток-20-Звіт про заборгованість за бюджетними коштами на 01 липня 2021 року

15. Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами

16. БАЛАНС на 01 липня 2021 року

17. ЗВІТ-ПРО-ФІНАНСОВІ-РЕЗУЛЬТАТИ-за-1 півріччя-2021-року

18. Звіт-про-надходження і використання інших наджоджень спеціального-фонду-форма-4-3М-за перше півріччя 2021 року

19. Звіт про надходження та використання коштів загального фонда форма-2М за перше півріччя 2021 року

20. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за перше півріччя-2021 року (1)

21. Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма 4-1М-за 1 півріччя 2021 року

22. Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги форма 4-1М-за-1 півріччя 2021-року

23. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за дев'ять місяців 2021 року

24. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2021 року

25. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 М) за дев'ять місяців

26. Звіт про надходження і використання коштів, отриманх за іншими джерелами власних надходжень (форма № 4-2 М) за дев'ять місяців 2021 року

27. Звіт про надходження і використання коштів , отриманих як плата за послуги (форма  № 4-1М) за дев'ять місяців

28. Звіт про  заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 М) на 01 жовтня 2021 року

29. Звіт про надходження  та виористання коштів загалдьного фонду  (форма  № 2 М) за  дев'ять місяців 2021року

30. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за дев'ять місяців 2021 року

31. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА за дев'ять місяців 2021 року

32. Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями , які не відображаються у формі № 7 М н 01 жовтня 2021 року

33. Звіт про наджодження та використання  коштів загального фонду (форма  № 2 М) за дев'ять місяців 2021 року

34. Довідка про депозитні операції на 01 жовтня 2021 року

35. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4-3 М) за дев'ять місяців

36. БАЛАНС на 01 жовтня 2021 року

 

1. Баланс на 01.01.2020 року 

2. Звіт про власний капітал за 2019 рік

3. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду за 2019 рік

4. Звіт про надходження і використання коштів отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2019 рік

5. Звіт про надходження і використання коштів отриманих як плата за послуги за 2019 рік

6. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за 2019 рік

7. Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік

8. Звіт про фінансові результати за 2019 рік

9. Кошторис 2020

10. План асигнувань 2020

11. Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік

12. Штатний розпис на 1 січня 2020 року

13. Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року

14. Баланс на 1 жовтня 2020 року

15. Баланс на 1 липня 2020 року

16. Баланс на 1 квітня 2020 року

17. Звіт про фінансові результати за І квартал 2020 року

18. Звіт про фінансові результати за І півріччя 2020 року

19. Пояснювальна записка за 2020 рік 

20. Форма № 2 м за 2020 рік

21. Форма № 4-1 м за 2020 рік

22. Форма № 4 -3 м за 2020 рік

23. Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік 

24. Примітка до річної фінансової звітності за 2020 рік

25. Звіт про фінансові результати за 2020 рік 

26. Звіт про власний капітал за 2020 рік

27. Форма № 4-2 м за 2020 рік

 

 1. Звіт про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік

2. Кошторис на 2019 рік.

3. Баланс 01.01.2019 рік

4. Звіт про фінансові результати за 2018 рік

5. Звіт про рух грошових коштів за 2018 рік

6. Звіт про власний капітал за 2018 рік

7. Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік

8. Звіт про надхождення та використання коштів загального фонду за 2018

9. Звіт про надхождення та використання коштів, отриманих як плату за послуги за 2018

10.  Звіт про надхождення та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за 2018

11.  Звіт про надхождення та використання інших надходжень спеціального фонду за 2018

12. Баланс на 01.10.2019 (держава).

13. Баланс на 01.10.2019 (місцевий). 

 

 

1. План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду.

2. Кошторис на 2018 рік.

3. Зведення показників спеціального фонду кошторису на 2018 рік.

4. План спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2018 рік.

 

 

1. Звіти про надходження та використання коштів 3 квартал 2017.

2. Звіт про фінансові результати 3 квартал 2017

Search